Često postavljana pitanja

Kako bi smo Vam pokušali olakšati snalaženje u pregršt opcija koje peći na pelet i biomasu mogu ponuditi donosimo odgovore na najčešće postavljanja pitanja. Ukoliko i Vi imate pitanje na koje niste uspjeli pronaći odgovor slobodno nas kontaktirajte
Pošaljite pitanje


Peći na pelet dolaze u raznim varijantama i kombinacijama i postoji cijela grana proizvoda. Jako je bitno pravilno o dabrati vrstu peći koja bi zadovoljila potrebe objekta. Ambijentalne peći na pelet ispuhuju topli zrak pomoću ventilatora direktno u prostoriju u kojoj se nalaze dok se pomoću kanalne peći na pelet ravnomjerno zagrijavaju i ostale prostorije zavisne o broju i tipu kanala. Kanalne peći na pelet iz naše ponude dolaze sa zasebnim termostatima za svaki kanal te je svaku prostoriju moguće neovisno temperaturno regulirati. Peći na pelet namijenjene sustavima centralnog grijanja prvenstveno zagrijavaju vodu koja se nalazi u sistemu centralnog grijanja i zavisno o modelu peći mogu zagrijavati i prostor u kojoj je peć na pelet smještena. Peć namijenjena zagrijavanju pomoću sistema centralnog grijanja NE MOŽE raditi bez spajanja na sistem.

Kanalne peći na pelet iz naše ponude dolaze sa zasebnim termostatima za svaki kanal te je svaku prostoriju moguće neovisno temperaturno regulirati.
Na primjer: Peć je smještena u dnevnom boravku te pomoću ambijentalnog ispuha zagrijava dnevni boravak na temperaturu zadanu na glavnoj upravljačkoj jedinici, npr. 26 stupnjeva. Iz iste peći na pelet povukli smo dva različita kanala, jedan u spavaću sobu i jedan kupaonicu. U spavaćoj sobi temperaturu smo regulirali na 20 stupnjeva dok ćemo kupaonicu zagrijavati do 27 stupnjeva. Peć na pelet svojom pametnom elektronikom i motoriziranim kanalima regulira temperaturu u tri zasebne prostorije te ih neovisno zagrijava. Po potrebi se svaki kanal može ugasiti te nije nužan rad svih kanala u isto vrijeme.

Snaga i tip peći koja bi zadovoljavala potrebe Vašeg prostora prvenstveno se odabire prema kubikaži prostora kao i toplinskoj izolaciji. Snaga peći zavisna je o proizvodu te ne mora nužno značiti da će Vam 10kW jednog proizvođača jednako zagrijavati kao i peć 10kW drugog proizvođača. Sama deklarirana snaga peći također je zavisnao tome dali je proizvođač peć deklarirao po nominalnoj ili maksimalnoj snazi (globalna, ambijentalna). Sama snaga zavisna je o jačini ventilatora ispuha, unutrašnjosti ložišta peći na pelet, dali je sustav peći hermetički zatvoren ili ne...
Tip peći na pelet odabiremo sukladno kubikaži, izolaciji i rasporedu prostorija koje želite zagrijavati. Kod peći na pelet za sustav ventralnog grijanja osim same kubikaže prostora potrebno je znati i instaliranu snagu radijatora odnosno količinu vode koja cirkulira kroz sistem centralnog grijanja.

Ne savjetujemo samostalan odabir peći na pelet jer je sama snaga i način zagrijavanja peći zavisan o mnogo faktora koji bitno utječu na rad same peći kao i na krajnje zadovoljstvo. Savjetujemo da se obratite stručnim osobama koje će odgovoriti na sva pitanja te svojim savjetima pomoći u odabiru najadekvatnijeg grijanja

Ne. Sama buka peći na pelet zavisna je o proizvođaču i komponentama koje se nalaze u samoj peći (ventilatoru, pužu, načinu izrade, materijala izrade).

Naravno da postoje. Bešumne peći na pelet dolaze s mogućnošću isključivanja ventilatora ispuha te zagrijavaju prostor prirodnom konvekcijom.

Da. Dimovod peći se može ugraditi u dimnjak, no nije uvjet. Postoji mogućnost fasadnog priključka u nekoliko opcija ugradnje, o čemu ovisi i cijena. Također je moguća ugradnja vodenog filtera.

Peć na pelet MORA biti instalirana sukladno propisima i pravilima struke i samog proizvođača. Ne savjetujemo samostalnu montažu ukoliko niste upoznati sa svim svojstvima i načinom rada peći na pelet i sa pravilima struke

Moguće je ali uz korištenje T-komada s poklopcem kao i korištenjem peletnih dimovodnih cijevi namijenjenih takvoj upotrebi (dupla izolacijska stjenka, brtve otporne na visoke temperature, livene cijevi). Sve navedeno neophodno je za pravilan rad peći te ujedno predstavlja sigurnosni dio sustava peći.

Pravilno puštanje u rad peći na pelet ne znači samo "prvo paljenje". Pravilno puštanje u pogon po pravilima struke izvršava se u nekoliko nivoa te je pravilno puštanje u rad ključni dio za pravilno zagrijavanje Vašeg doma.

Ovisno o tipu i modelu peći servis se vrši nakon određenog broja sati rada. Servis peći na pelet nužan je faktora za pravilno fukcioniranje i rad kao i za sigurnost samog korisnika. Vršenjem redovnog servisa osiguravate sebi nesmetan i siguran rad vaše peći, a ujedno imate i produženo tekuće jamstvo.

Servis peći na pelet ili bio kojeg drugog tipa peći zavisan je o modelu, vrsti i proizvođaču peći na pelet. Servis peći na pelet ne označava samo "čišćenje ložišta" već je pravilan servis sklop različitih poslova koji se obavlja prilikom servisa.