Vaš objekt nema postojeći dimnjak ili vam ne odgovara mjesto na kojem se vaš dimnjak trenutno nalazi? U stambenoj zgradi želite koristiti peć na pelet ali na postojećem dimnjaku već su spojeni drugi grijači elementi koji ne koriste pelet kao ogrijev? Postojeći dimnjak je star, nesiguran, neupotrebljiv, nije sukladan važećim propisima i zahtjeva sanaciju? U fazi ste izgradnje novog objekta i želite kvalitetno i dugotrajno rješenje?

Dimnjaci - uvjeti, propisi i zahtjevi


ODABIR MATERIJALA I DIMENZIONIRANJE DIMNJAKA


Neki od najvažnijih kriterija u odabiru proizvoda na pelet svakako bi trebali biti kvaliteta, sigurnost i pouzdanost proizvoda. Osim tih kriterija izuzetno je važna pravilna montaža sukladna važećim zakonskim regulativama, propisima i pravilima struke i uz poštivanje uputa samog proizvođača.

Odabir materijala i pravilno dimenzioniranje dimnjaka veoma je važno za ispravno funkcioniranje instalacije grijanja i stoga ga treba prepustiti stručnim osobama. Dimenzija dimnjaka određuje se prema odabranom sustavu grijanja, vrsti goriva, tipu i broju ložišta te režimu grijanja. Dimnjak treba projektirati tako da ima odgovarajući presjek za količinu dimnih plinova nastalu sagorijevanjem i dovoljnu visinu kako bi se osigurao potrebni podtlak. Za siguran i trajan rad sustava, ložište, spojna dimovodna cijev i dimnjak moraju međusobno biti usklađeni.

Svaki dimnjak mora uvijek biti postojan na požar. Moramo biti svjesni da dimni plinovi koji prolaze iz uređaja za loženje u dimnjak imaju vrlo visoku temperaturu, te da se stoga unutarnje stijenke dimnjaka s vremenom jako zagriju. To može, u slučaju nekvalitetnog materijala od kojeg je dimnjak izrađen i površne izvedbe, brzo dovesti do požara. Kvalitetan dimnjak ili, preciznije, njegovi dimovodni kanali moraju biti otporni i na temperaturu do 1000 °C, dok istovremeno temperatura vanjske površine dimnjaka ne smije biti viša od 80 °C. Osim odabirom odgovarajućeg materijala dimnjak se zaštićuje i toplinskom izolacijom uz to da treba uzeti u obzir, da na dovoljno sigurnu udaljenost, bilo gdje u zgradi, od dimnjaka moraju biti odmaknuti svi zapaljivi materijali.

Jedan od temeljnih zahtjeva za pravilan rad peći i postizanje deklarirane snage s specificiranom potrošnjom peleta je kvalitetan, ispravan i redovno održavan dimnjak. Ispravna ugradnja dimnjaka mora biti sukladna tehničkim propisima, zakonskim regulativama i pravilima struke. U našoj ponudi usluga nudimo Vam savjetovanje, izmjere objekta za vanjsku ili unutarnju montažu INOX dimovodnih elemenata, dobavu kvalitetnih i pouzdanih proizvoda kao i uslugu ugradnje prilagođenu svakoj situaciji na objektu.

Dali je potreban dimnjak za peć na pelet?

Često se susrećemo s pitanjem dali je za upotrebu peći na pelet potreban odvod dima (dimnjak). Odgovor na to pitanje je DA.
Proizvodi koji koriste drvene pelete kao energent proizvode značajno manju količinu dima usporedno s pećima na drva. Dim se pojavljuje prilikom paljenja i sama pojava dima traje vrlo kratko vrijeme (zavisno o kvaliteti i sastavu peleta kao i snazi ventilatora odvoda dima). Međutim, nestankom dima peć na pelet i dalje ispuhuje okom nevidljive nusprodukte izgaranja drvenih peleta te je itekako potrebno ugraditi odvod dima ili dimnjak, u suprotnom nusprodukti se ispuhuju direktno u prostoriju u kojoj je smještena sama peć na pelet.

Dali je moguće ugraditi odvod dima vodoravnim probojem kroz zid (cijev kroz zid)

Odvod dima vodoravnim probojem kroz zid (posebno nepravilnim cijevima) nikako nije preporučljiv. Osim nepravilnog rada peći na pelet i lošeg izgaranja peleta takav način "montaže" uzrokovati će i ostale brojne probleme poput: zaprljanja fasade, čestog zaštopavanja dimovodnih cijevi i peći, velikog utjecaja vanjskih uvjeta na rad sustava grijanja, smetnje ostalim stambenim jedinicama u zgradi kao i riziku od kazne sukladnoj propisanim tehničkim propisima i zakonskim regulativama.

PRIMJERI NEISPRAVNE MONTAŽE PROBOJEM
"Fasadni" odvod dima (dimnjak) moguće je izvesti poštivajući propise i regulative koristeći pravilne dimovodne elemente do vrha zgrade ili na način na koji se gore navedene posljedice eliminiraju.

Priključenje na postojeći dimnjak

Za svako novo priključenje na postojeći dimnjak potrebno je zatražiti pregled dimnjaka za priključenje novog grijaćeg tijela i izdavanje nalaza koji izdaje isključivo ovlaštena područna dimnjačarska služba koja ima koncesiju za određeno područje. Ukoliko je nalaz za priključenje novog trošila negativan, treba krenuti u sanaciju postojećeg ili izgradnju novog dimnjaka.

Korištenje više različitih energenata na istom dimnjaku

Sukladno tehničkim propisima i zakonskim regulativama, na isti dimnjak nije moguće priključiti grijače elemente koji imaju različiti energent. Npr. Pelet i plin, plin i kruto gorivo, peć na drva i kotao na naftu i sl. U pojedinim je slučajevima moguće izvesti i priključenje peći s različitim vrstama goriva, ali uz certificirane pomoćne elemente te ako se tehnički parametri podudaraju na svim priključenim ložištima.

Korištenje više proizvoda za grijanje istih energenata na jednom dimnjaku

Priključenje više proizvoda koji koriste isti energent i s istim načinom pogona(s/bez puhalice) moguće je ali uz redovno održavanje, ispravan proračun i dimnjak sukladan važećim propisima (proračun može odraditi ovlaštena osoba ili proizvođač dimnjaka)

"Fasadni dimnjak" izveden od fleksibilnih aluminijskih cijevi i/ili s običnim čeličnim cijevima

Za siguran i pravilan rad peći kao i za sigurnost Vašeg doma, potrebno je osigurati dimnjak od materijala namjenjenih toj svrsi kao i sa pravilnim svojstvima i sukladnim certifikatima. Nepravilnim i neodgovarajućim odabirom materijala ili lošom ugradnjom može se pojaviti mnoštvo problema, kako u radu i dugotrajnosti peći tako i u sigurnosti Vašeg doma. Pri usluzi dobave i ugradnje "fasadnih dimnjaka" koristimo samo materijale i elemete namjenjene takvoj upotrebi. Izgradnja vanjskog "fasadnog dimnjaka" zahtjeva pravilan izračun i dimenzioniranje izoliranih duplostjenih elemenata radi poboljšanja funkcije dimnjaka i smanjenja kondenzacije u dimnjaku. Inox dimnjaci iz naše ponude otporni su na visoke temperature, kondenzat i na vremenske uvjete. Mineralna vuna, kao izolacija je negoriva i otporna na visoke temperature te sprječava pojavu kondenzacije do koje dolazi zbog razlike u temperaturi unutar i izvan dimnjaka.

PRIMJERI NEADEKVATNIH DIMNJAKA
Izolirani dimnjak spriječava hlađenje dimnih plinova što se događa kod loše izoliranih dimnjaka i kao poslijedica navedenog dimnjak slabije vuče, a najčešće dolazi do crnog staklo na ložištu a kod još nižih vanjskih temperatura i potpuno zagušenje ložišta s nemogućnošću gorenja peleta, prekrcavanje i iznimno opasnu situaciju za korisnika peći.

Svaki dimnjak mora uvijek biti postojan na požar. Dimni plinovi koji prolaze iz uređaja za loženje imaju vrlo visoku temperaturu koja s vremenom zagrije i unutarnje stijenke. U slučaju korištenja nekvalitetnog ili neadvekatnog materijala kao i loše izvezbe to može dovesti do požara. Moramo biti svjesni da dimni plinovi koji prolaze iz uređaja za loženje u dimnjak imaju vrlo visoku temperaturu, te da se stoga unutarnje stijenke dimnjaka s vremenom jako zagriju. To može, u slučaju nekvalitetnog materijala od kojeg je dimnjak izrađen i površne izvedbe, brzo dovesti do požara. Visoke temperature u dimnjaku mogu nastati i zbog neodržavanja postojećeg dimnjaka i samozapaljenja ostataka čađe ili katrana, koji se nakupljaju s unutarnje stijenke dimovodnoga kanala.

Osim odabirom odgovarajućeg materijala dimnjak se zaštićuje i toplinskom izolacijom uz to da treba uzeti u obzir, da na dovoljno sigurnu udaljenost, bilo gdje u zgradi, od dimnjaka moraju biti odmaknuti svi zapaljivi materijali.

Kod izgradnje dimnjaka je svakako važno da je njegova konstrukcija dovoljno stabilna. Visoka konstrukcija dimnjaka mora se desetljećima suprotstavljati ne samo visokim temperaturama, vlazi i agresivnim tvarima, već i nepovoljnim klimatskim uvjetima, kao što su vjetar, padavine i niske temperature.


Važnost kvalitete energenata (peleta)

KVALITETA PELETA KAO ENERGENTA OD IZNIMNE JE VAŽNOSTI. Izuzetno je bitno u velikoj ponudi proizvoda odabrati kvalitetan pelet. Peleti niže kvalitete (posebno peleti nepoznatog podrijetla) često su proizvedeni u neadekvatnim uvjetima sa sirovinama upitne kvalitete što dovodi do niske cijene samog proizvoda. Međutim, u konačnici inicijalno jeftini pelet može biti skuplji za krajnjeg korisnika.

Neadekvatni aditivi, niska kalorična vrijednost, visok udio pepela kao i visok udio prašine i vlage (usporedno s kvalitetnim i provjerenim peletima) razlozi su veće potrošnje peleta, značajnijeg zaštopavanja dimovodnih cijevi i dimnjaka kao i češćeg održavanja i servisa peći na pelet a poslijedično mogu uzrokovati i veće kvarove u proizvodima za izgaranje peleta kao ogrijeva

Kvalitetan pelet, dobiva se, po mogućnosti iz jezgre debla drveta sa što manjim udjelom same kore, jer kora sadržava najviše vlage i prašine te ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre. Idealno drvo za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja (grab, bukva). Idealnim omjerom smatra se udio od 20% mekog drveta (npr. smreka, topola, lipa) + 80% tvrdog drveta (npr. bukva, jasen, grab, hrast), a u proizvodnji nije dopušteno koristiti kemijske aditive ili ljepila. Unatoč tome, pojedini proizvođači znaju koristiti aditive za bolje prešanje peleta, a u tom slučaju takvi dodaci ne smiju biti na kemijskoj bazi te ne bi trebali prelaziti više od 2% (koliko je maksimalno dozvoljeno).

Održavanje INOX dimnjaka i dimovodnih cijevi za peći na pelet

Čišćenje inox dimnjaka kao i dimovodnih cijevi za peći na pelet izvršava se pomoću alata namjenjenih takvoj upotrebi i prema postupku sukladnom pravilima struke. Samo redovitim održavanjem mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice, produljiti životni vijek peći i osigurati nesmetan rad kroz sezonu grijanja. Održavanje i čišćenje dimnjaka zakonska obveza stanara te brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Tijekom korištenja dimnjaka i dimovodnih cijevi, na stijenke se taloži sloj čađe koji postaje sve deblji i javljaju se kondenzati ukoliko se dimnjak ne čisti redovito. Neredovito čiščenje dimnjaka može prouzročiti zapaljenje čađe, te uslijed visoke temperature, može doći do pucanja dimnjaka i izazivanja požara.

Uslugu održavanja dimovodnih cijevi i INOX dimnjaka možemo izvršiti prilikom redovnog ili vanrednog servisa Vaše peći na pelet.


INOX DIMNJACI

Inox dimnjaci garantiraju dugotrajnost i otpornost na sve vremenske uvjete. Ne hrđaju i ne zahtijevaju nikakve dodatne premaze. Glatke cijevi dimnjaka otporne su na tlačne i temperaturne promjene te se brzo zagrijavaju i pojačavaju uzgon. Inox dimnjaci mogu se koristiti za peći na pelet, plin, ulje i kruta goriva, loživo i sl.


Ovisno o karakteristikama ložišta i specifičnosti objekta, uglavnom se nude slijedeće vrste dimnjaka:

 • INOX DIMOVODI SA JEDNOM STIJENOM (BEZ IZOLACIJE)
 • DVOSLOJNI (TROSLOJNI) INOX IZOLIRANI DIMOVODNI ELEMENTI S IZOLACIJOM DEBLJINE OD 10 - 50mm.

U mogućnosti smo Vam ponuditi i:

 • JEDNOSTJENE INOX OVALNE DIMOVODNE ELEMENTE
 • BAKRENE DUPLOSTJENE DIMOVODNE ELEMENTE S IZOLACIJOM 25m-50mm
 • DIMOVODNI ELEMENTI OD POLIPROPILENA

Dvoslojni (troslojni) INOX dimnjak sa unutarnjom izolacijom

sastoji se od tri elementa: vanjska i unutarnja stijenka inoks-lima (čeličnog) i izolacijski materijal u obliku posebne tvrdo prešane kamene vune koja se nalazi između dviju stijenki lima.

Ono što izdvaja troslojne inoks-dimnjake od ostalih dimnjaka, osim što se u postupku proizvodnje upotrebljava visokokvalitetan nehrđajući čelični lim, izolacija je u obliku kamene vune koja sprječava pojavu kondenzacije do koje dolazi zbog razlike u temperaturi unutar i izvan dimnjaka.

inox dimnjaci sa izolacijom

Treba istaknuti da unutarnja i vanjska stijenka nisu povezane, tj. nisu međusobno izravno spojene tako da nema prijelaza topline s unutarnje na vanjsku stijenku, što također pridonosi sprječavanju kondenzacije.

Dimovodi sa duplom stijenom koriste se za izgradnju novih dimnjaka. Sastoje se od dvije cijevi i izolacije između njih, a koje se lako montiraju na vanjski zid, te su izuzetno toplinski provodljivi, otporni na visoke temperature, kondenzat i vremenske uvjete. Izolacija se sastoji od mineralne vune koja je otporna na visoke temperature, smanjuje količinu kondenzata i postojanog je oblika.

Isto tako, postoje i duplostjene fleksibilne cijevi, izrađene od nehrđajućeg Inox čeličnog lima u dva sloja. Naime, sastoji se od vanjske i unutarnje stijenke. Unutarnja stijenka je glatka i omogućava dobro odvođenje kondenzata i strujanje dimnih plinova.


PELETNE DIMOVODNE CIJEVI (ČELIK)

Osim INOX unutarnjih i vanjskih cijevi u ponudi imamo i bešavne čelične peletne cijevi namijenjene za unutarnju ugradnju u prostoriji, u svrhu odvođenja dima i produkata izgaranja iz peći u dimnjak pri čemu, uz peć, doprinose zagrijavanju prostora.

inox dimnjaci sa izolacijom

Priključni elementi od nehrđajućeg čelika s unutarnjom brtvom za priključivanje na peletne peći i za primjenu u stambenim prostorijama iz naše ponude debljine su 1,2mm ili 2,00 mm što ima daje posebnu otpornost i čvrstoću. Izrađene su bez šavova (bešavne) i bojane visoko-otpornom bojom kako bi osigurale dugovječnost i sigurnost.

Čelične peletne cijevi najčešće se sastoje od:

 • Peletne dimovodne cijevi s brtvom 1000mm/fi80mm
 • Peletne dimovodne cijevi s brtvom 500mm/fi80mm
 • Peletne dimovodne cijevi s brtvom 250mm/fi80mm
 • Peletna dimovodnja koljena s brtvom 90/fi80mm
 • Peletna dimovodnja koljena s brtvom 45/fi80mm
 • Peletni T-komad sa čašicom i brtvom fi80mm
 • Peletne rozete različitih promjera
 • Peletnih redukcija
 • Peletnih brtva i ostala popratna oprema

Dimnjaci od nehrđajućeg čelika
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
Možda Vas zanima i...

USLUGE KOJE NUDIMO

Montaža, servis, defektaža, dijagnostika

Tvrtka Bazgin d.o.o. osnovana je 1993. godine i od tada do danas naše uspješno uspješnim poslovanje potvrđuju brojni klijenti, razni certifikati kvalitete, priznanja i certifikati iz specijaliziranih obuka te ovlaštenja za ugradnju, održavanje i servis brojnih proizvoda različitih proizvođača, zastupnika i distributera [...][...]

INOX DIMOVODNI ELEMENTI

INOX elementi - dobava, ugradnja i održavanje

Jedan od temeljnih zahtjeva za pravilan rad peći i postizanje deklarirane snage s specificiranom potrošnjom peleta je kvalitetan, ispravan i redovno održavan dimnjak. Ispravna ugradnja dimnjaka mora biti sukladna tehničkim propisima, zakonskim regulativama i pravilima struke. U našoj ponudi usluga nudimo Vam savjetovanje, izmjere objekta za vanjsku[...]

DIMNJACI ZA PEĆI NA PELET

Odabir materijala, pravilna ugradnja

Odabir materijala i pravilno dimenzioniranje dimnjaka izuzetno je bitno za ispravno funkcioniranje instalacije grijanja i stoga ga treba prepustiti stručnim osobama. Dimenzija dimnjaka određuje se prema odabranom sustavu grijanja, vrsti goriva, tipu i broju ložišta te režimu grijanja. Dimnjak treba projektirati tako da ima odgovarajući presjek za količinu dimnih plinova nastalu [...]