moretti design hrvatska
dizajnerska peć na pelet MorettiDesign

DESIGN compact

ugradbeno ložište na pelet MorettiDesign

SLOT GLASS 740

ugradbeno ložište na pelet MorettiDesign

SLOT GLASS 840

ugradbeno ložište na pelet MorettiDesign

SLOT GLASS 940

rotirajući kamin na pelet MorettiDesign

CENTER room

peći na drva i pelet MorettiDesign

CLESSIDRA all style

peći na drva i pelet MorettiDesign

ELEGANCE all style

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua COMPACT glass

ugradbeno ložište na pelet MorettiDesign

aqua SLOT glass

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua PRESTIGE style

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua PRESTIGE all style

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua PRESTIGE glass

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua TURBO TOP glass

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua TOP STYLE

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua TOP all style

slim peć na pelet MorettiDesign

aqua TOP glass

slim peć na pelet MorettiDesign NOVO -%

TECNIKA turbo glass

slim peć na pelet MorettiDesign

TECNIKA turbo 4 home

slim peć na pelet MorettiDesign

DUPLEX BI-POWER

slim peć na pelet MorettiDesign

SLOT 8 - 850mm

slim peć na pelet MorettiDesign

SLOT 9 - 940mm

slim peć na pelet MorettiDesign

C16 wood 120-55

slim peć na pelet MorettiDesign

C17 wood 91-55

slim peć na pelet MorettiDesign

C12 wood 55 LDX

slim peć na pelet MorettiDesign

C15 wood LDX 65

slim peć na pelet MorettiDesign

C12 wood 55 DLSX

slim peć na pelet MorettiDesign

C15 wood 65 LSX

slim peć na pelet MorettiDesign

C14 wood BIS 75

slim peć na pelet MorettiDesign

C14 wood TRIS 65

slim peć na pelet MorettiDesign NOVO

Pametni spremnik - patent