Ispravna montaža proizvoda ili dimnjaka sukladna zakonskim regulativama, pravilima struke i uputama proizvođača osnovni je uvjet za ispravan rad i postizanje deklarirane snage a pravilno puštanje u rad i redovan servis ključni dio za dugotrajnost proizvoda i pravilno zagrijavanje Vašeg doma. Plan izvođenja instalacije jednako je važan kao i projekt grijanja. On omogućava efikasno odredivanje različitih zona po prostorijama a pravilnim planom možete biti sigurni da vaš dom neće biti pregrijan ili hladan zbog lošeg iskorištavanja sustava.

Peći na pelet-montaža, održavanje, servis


MONTAŽA PEĆI NA PELET


Odabir proizvoda i materijala za instalaciju

Neki od najvažnijih kriterija u odabiru proizvoda na pelet svakako bi trebali biti kvaliteta, sigurnost i pouzdanost proizvoda. Osim tih kriterija izuzetno je važna pravilna montaža sukladna važećim zakonskim regulativama, propisima i pravilima struke i uz poštivanje uputa samog proizvođača.

Odabir snage peći

Jako je važno imati pravilan projekt grijanja i plan instalacije koji izračunavaju potrošnju topline i toplinske gubitke. Ne postoji standard koji se može primijeniti za svaki dom. Kod odabira proizvoda svaka stavka je važna. Počevši od izolacije, izvora topline, energetske učinkovitosti objekta, vrste i tipa prozora, položaja objekta...zajedno sa specifičnim potrebama grijanja.
Snaga i tip peći koja bi zadovoljavala potrebe Vašeg prostora prvenstveno se odabire prema prostoru kao i toplinskoj izolaciji.Efikasnost i iskoristivost peći zavisna je o proizvođaču, kvaliteti izrade kao i materijalima korištenim u proizvodnji.

Sama snaga zavisna je o jačini ventilatora ispuha, unutrašnjosti ložišta peći na pelet, dali je sustav peći hermetički zatvoren ili ne... Tip peći na pelet odabiremo sukladno kubikaži, izolaciji i rasporedu prostorija koje želite zagrijavati. Kod peći na pelet za sustav ventralnog grijanja osim same kubikaže prostora potrebno je znati i instaliranu snagu radijatora odnosno količinu vode koja cirkulira kroz sistem centralnog grijanja.

Odabir tipa peći

Peći na pelet dolaze u raznim varijantama i kombinacijama. Izuzetno je bitno pravilno odabrati vrstu peći koja bi zadovoljila potrebe objekta.

 • Ambijentalne peći na pelet ispuhuju topli zrak pomoću ventilatora direktno u prostoriju u kojoj se nalaze
 • Kanalne peći na pelet ravnomjerno zagrijavaju i ostale prostorije zavisne o broju i tipu kanala. Kanalne peći na pelet iz naše ponude dolaze sa zasebnim termostatima za svaki kanal te je svaku prostoriju moguće neovisno temperaturno regulirati.
 • Peći na pelet namijenjene sustavima centralnog grijanja prvenstveno zagrijavaju vodu koja se nalazi u sistemu centralnog grijanja i zavisno o modelu peći mogu zagrijavati i prostor u kojoj je peć na pelet smještena. Peć namijenjena zagrijavanju pomoću sistema centralnog grijanja NE MOŽE raditi bez spajanja na sistem.

Odabir materijala za montažu i dimnjaci

Odabir materijala i pravilno dimenzioniranje dimnjaka veoma je važno za ispravno funkcioniranje instalacije grijanja i stoga ga treba prepustiti stručnim osobama. Dimnjaci i njihova dimenzija određuju se prema odabranom sustavu grijanja, vrsti goriva, tipu i broju ložišta te režimu grijanja. Dimnjak treba projektirati tako da ima odgovarajući presjek za količinu dimnih plinova nastalu sagorijevanjem i dovoljnu visinu kako bi se osigurao potrebni podtlak. Za siguran i trajan rad sustava, ložište, spojna dimovodna cijev i dimnjak moraju međusobno biti usklađeni.

Za pravilnu montažu potrebno je poznavati važeće zakonske regulative, sva svojstva rada proizvoda i naposlijetku pravila struke jer nestručna ili polovična montaža može lako dovesti do problema u radu i sigurnosti proizvoda. Kako bi se osigurao pravilan rad peći te kako bi se zaštitili od različitih nepredvidivih rizika kod rukovanja i montaže, potrebno je držati se određenih uvjeta i pravila.

Od čega se sastoji montaža i ispravna ugradnja

Ispravna ugradnja dimnjaka mora biti sukladna tehničkim propisima, zakonskim regulativama i pravilima struke. U našoj ponudi usluga nudimo Vam savjetovanje, izmjere objekta za vanjsku ili unutarnju montažu INOX dimovodnih elemenata, dobavu kvalitetnih i pouzdanih proizvoda kao i uslugu ugradnje prilagođenu svakoj situaciji na objektu.

Osnovni radovi pravilne montaža sastoje se od spajanja komponenata peći u jednu cijelinu i spajanje prateće elektronike i peletnih cijevi na dimnjak. Montaža također može sadržavati i bušenje probojnih rupa, provlačenje i ugradnju kanalnih cijevi, izvedbu dimnjaka, ozračivanje radijatora, ugradnje dodatnih komponenata i cjelokupnih sistema i još mnogo toga.

USLUGE KOJE NUDIMO

Ispravna montaža proizvoda ili dimnjaka sukladna zakonskim regulativama, pravilima struke i uputama proizvođača osnovni je uvjet za ispravan rad i postizanje deklarirane snage a pravilno puštanje u rad i redovan servis ključni dio za dugotrajnost proizvoda i pravilno zagrijavanje Vašeg doma. Sukladno dugogodišnjem iskustu stekli smo brojna znanja i iskustva te smo u mogućnosti ponuditi montažu, servis i popravak proizvoda i izvan proizvoda iz naše ponude ili ponude naših partnera.[...pročitajte više]

Od čega se sastoji montaža i ispravna ugradnja

Montažu peći, ložišta ili kotla na pelet prepustite ovlaštenim i stručnim osobama. Neispravne instalacije česti su uzrok različitih nesreća te na ovaj način izbjegavamo opasne situacije a isto tako i nepotrebne financijske troškove gdje u slučaju kvara možemo iskoristiti jamstvo proizvođača.


Primjeri nestručnih montaža

Čišćenje dimnjaka

Održavanje i čišćenje dimnjaka zakonska obveza stanara te brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Prije montaže proizvoda na pelet potrebno je OBAVEZNO OČISTITI DIMNJAKE SA STRANE OVLAŠTENE SLUŽBE

DIMNJACI ZA PEĆI NA PELET

Često se susrećemo s pitanjem dali je za upotrebu peći na pelet potreban odvod dima (dimnjak). Odgovor na to pitanje je DA. Proizvodi koji koriste drvene pelete kao energent proizvode značajno manju količinu dima usporedno s pećima na drva. Dim se pojavljuje prilikom paljenja i sama pojava dima traje vrlo kratko vrijeme (zavisno o kvaliteti i sastavu peleta kao i snazi ventilatora odvoda dima)[...pročitajte više]

Puštanje u rad peći na pelet

Pravilno puštanje u rad sastoji brojnih koraka koji se moraju izvršitit pravilnim redosljedom postupaka koji uključuju podešavanje softwera i elektronike te načina rada i svakako prilagodbe rada peći sukladno objektu, pregleda komponenata i ispitivanja cjelokupnog sustava te je ključni dio pravilnog zagrijavanja Vašeg doma.

Tijekom puštanja u rad, detaljno provjeravamo sve elemente instalacije. Nakon puštanja u pogon, vaš sustav će raditi uz maksimalne radne performanse i energetski učinkovito koliko je to moguće. Naše usluge puštanja u pogon su uvijek u skladu s potrebama vaše instalacije i daje dodatnu sigurnost.

Programiranje parametara

Pogrešno programiranje tehničkih parametara posebno onih zaštićenih servisnom šifrom (namjenjenoj tehničkom osoblju) može dovesti do nepravilnog rada proizvoda i naposlijetku kvara proizvoda stoga je savjet programiranje istih prepustiti stručnim osobama.


Ovlašteni servis

Posjedujemo ovlaštenja raznih proizvođača, distributera i zastupnika čiji je broj u stalnom uzrastu i za koje smo ovlašteni instalateri te osim montaže i puštanja u pogon obavljamo i servise u garantnom i izvan garantnog roka.


Dnevno održavanje peći na pelet

Svakodnevno održavanje peći na pelet ne iziskuje puno vremena i za dnevno održavanje nisu potrebni posebni alati ili stručno znanje. Dnevno održavanje peći sastoji se od čišćenja ladice za pepeo, čišćenja ložišta i brisanja stakla na vratima ložišta. Bitno je napomenuti da se za brisanje stakala na ložištu NE SMIJU koristiti kemikalije ili snažna nagrizajuća sredstva.

Peći ili kotlovi na pelet sa automatskim čišćenjem čašice ložišta izuzeti su od dnevnog čišćenja. Kod njih se dnevno čišćenje odvija automatski. Nakon određenog vremena potrebno je samo isprazniti ladicu za pepeo. Kod Moretti Design kotlova iz naše ponude pražnjenje ladice za pepeo morate izvršiti nakon 50-60 potrošenih vreća peleta. (zavisno o kvaliteti i sastavu peleta taj vremenski period može se prolongirati i na dulje vrijeme) a kotao se samostalno čisti. Kod peći je taj vremenski period nešto kraći.

Čišćenje i održavanje se obavlja isključivo kada je peć potpuno hladna. Važno je da čišćenje uvijek izvodite prema preporukama proizvođača. U dnevnom održavanju peći na pelet možete koristiti i usisavač za hladni pepeo koji će uvelike pridonijeti smanjenju vremenskog trajanja dnevnog čišćenja peći.

Prilikom dnevnog čišćenja ložišta dobro je obaviti vizualni pregled proizvoda kako bi na vrijeme uočili eventualne nepravilnosti u ložištu ili na proizvodu. Redovno dnevno čišćenje produžuje životni vijek proizvoda i olakšava njegovu upotrebu te zadržava svojstva peći. Osim što ima veću potrošnju i smanjenu učinkovitost, prljava i neodržavana peć nije sigurna za korištenje.


Redovan servis peći ili nekog drugog proizvoda na pelet

Redovan servis ključni je dio za dugotrajnost proizvoda, pravilno zagrijavanje Vašeg doma kao i za sigurnost Vas i svih ostalih ukućana. Redovan servis iziskuje veće zahvate usporedno s svakodnevnim čišćenjem. Prilikom redovnog servisa proizvod se rastavlja te je za pravilan servis sukladan pravilima struke tipu i vrsti proizvoda potrebno znanje o komponentama proizvoda, poznavanje materije rada kao i dijelova proizvoda ili elektronike kako bi se na vrijeme utklonila ili uočila eventualna oštećenja, nadolazeći popravci ili na vrijeme prepoznale greške u radu. Za redovan servis svakako je preporučljivo pozvati stručnu osobu s iskustvom u radu s proizvodima na pelet.

Redovan servis najčešće se sastoji od slijedećih radnji: Rastavljanje vanjske obloge peći i njezinih komponenata pažljivo čišćenje ložišta i dimovodnih kanala i komora, čišćenje odvodnih kanala i izmjenjivača, pregled i po potrebi zamjena silikonskih brtvila u cijevima za dimovod, pregled i po potrebi zamjena brtvene pletenice na vratima kamina, pregled i čišćenje mehaničkih dijelova ( motor i ventilatori), pregled elektroničkih i električnih komponenti, provjera parametara rada te procjena općeg stanja peći.

Također, da bi se zadržalo jamstvo na proizvod, proizvođači zahtijevaju da servis obavlja za to ovlaštena osoba.

Uslijed nepravilno izvršenog servisa ili neodržavanja i o nečišćenja (te eventualno peleta lošijeg sastava i kvalitete) stvara se sloj ili nakupina u obliku kore koja može zaštopati peć, dimnjak i ostale komponente te se se mogu javiti problemi s paljenjem i općenito s radom peći (prljavština, povećano trošenje peleta i sl.) a u konačnici neodržavanje i nepridržavanje uputa o korištenju može dovesti i do samozapaljenja peći.

Svakodnevno održavanje ne zahtijeva posebna znanja i vještine, kao niti poseban alat, dok jednom godišnje trebate pozvati profesionalca koji će temeljito pregledati peć i napraviti servis. Uz to, savjetujemo vas da odabirete kvalitetne, certificirane pelete napravljene od drva (točnije ostataka drva) koji su bez kemijskih supstanci.
Čišćenje pojedinih dijelova peći obavlja se na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj razini. Čišćenje i održavanje se obavlja isključivo kada je peć potpuno hladna i isključena iz utičnice. Važno je da čišćenje uvijek izvodite prema preporukama proizvođača..

Snaga i tip peći koja bi zadovoljavala potrebe Vašeg prostora prvenstveno se odabire prema prostoru kao i toplinskoj izolaciji.Efikasnost i iskoristivost peći zavisna je o proizvođaču, kvaliteti izrade kao i materijalima korištenim u proizvodnji.


Poslijedice nestručnog servisa, neodržavanja proizvoda (ili loših peleta)

Važnost kvalitete energenata (peleta)

KVALITETA PELETA KAO ENERGENTA OD IZNIMNE JE VAŽNOSTI. Izuzetno je bitno u velikoj ponudi proizvoda odabrati kvalitetan pelet. Peleti niže kvalitete (posebno peleti nepoznatog podrijetla) često su proizvedeni u neadekvatnim uvjetima sa sirovinama upitne kvalitete što dovodi do niske cijene samog proizvoda. Međutim, u konačnici inicijalno jeftini pelet može biti skuplji za krajnjeg korisnika.

Neadekvatni aditivi, niska kalorična vrijednost, visok udio pepela kao i visok udio prašine i vlage (usporedno s kvalitetnim i provjerenim peletima) razlozi su veće potrošnje peleta, značajnijeg zaštopavanja dimovodnih cijevi i dimnjaka kao i češćeg održavanja i servisa peći na pelet a poslijedično mogu uzrokovati i veće kvarove u proizvodima za izgaranje peleta kao ogrijeva

Kvalitetan pelet, dobiva se, po mogućnosti iz jezgre debla drveta sa što manjim udjelom same kore, jer kora sadržava najviše vlage i prašine te ima manju kaloričnu vrijednost od jezgre. Idealno drvo za proizvodnju peleta je ono koje ne izgara ni suviše dugo, ni suviše kratko te stvara žar dugog trajanja (grab, bukva). Idealnim omjerom smatra se udio od 20% mekog drveta (npr. smreka, topola, lipa) + 80% tvrdog drveta (npr. bukva, jasen, grab, hrast), a u proizvodnji nije dopušteno koristiti kemijske aditive ili ljepila. Unatoč tome, pojedini proizvođači znaju koristiti aditive za bolje prešanje peleta, a u tom slučaju takvi dodaci ne smiju biti na kemijskoj bazi te ne bi trebali prelaziti više od 2% (koliko je maksimalno dozvoljeno).

Održavanje INOX dimnjaka i dimovodnih cijevi za peći na pelet

Čišćenje inox dimnjaka kao i dimovodnih cijevi za peći na pelet izvršava se pomoću alata namjenjenih takvoj upotrebi i prema postupku sukladnom pravilima struke. Samo redovitim održavanjem mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice, produljiti životni vijek peći i osigurati nesmetan rad kroz sezonu grijanja. Održavanje i čišćenje dimnjaka zakonska obveza stanara te brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Tijekom korištenja dimnjaka i dimovodnih cijevi, na stijenke se taloži sloj čađe koji postaje sve deblji i javljaju se kondenzati ukoliko se dimnjak ne čisti redovito. Neredovito čiščenje dimnjaka može prouzročiti zapaljenje čađe, te uslijed visoke temperature, može doći do pucanja dimnjaka i izazivanja požara.

Uslugu održavanja dimovodnih cijevi i INOX dimnjaka možemo izvršiti prilikom redovnog ili vanrednog servisa Vaše peći na pelet.

Primjeri Montaže INOX dimovoda, kanala, proizvoda
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • montaža i servis peći i proizvoda na pelet
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
 • inox dimnjaci
Možda Vas zanima i...

USLUGE KOJE NUDIMO

Montaža, servis, defektaža, dijagnostika

Tvrtka Bazgin d.o.o. osnovana je 1993. godine i od tada do danas naše uspješno uspješnim poslovanje potvrđuju brojni klijenti, razni certifikati kvalitete, priznanja i certifikati iz specijaliziranih obuka te ovlaštenja za ugradnju, održavanje i servis brojnih proizvoda različitih proizvođača, zastupnika i distributera[...]

INOX DIMOVODNI ELEMENTI

INOX elementi - dobava, ugradnja i održavanje

Jedan od temeljnih zahtjeva za pravilan rad peći i postizanje deklarirane snage s specificiranom potrošnjom peleta je kvalitetan, ispravan i redovno održavan dimnjak. Ispravna ugradnja dimnjaka mora biti sukladna tehničkim propisima, zakonskim regulativama i pravilima struke. U našoj ponudi usluga nudimo Vam savjetovanje, izmjere objekta za vanjsku[...]

DIMNJACI ZA PEĆI NA PELET

Odabir materijala, pravilna ugradnja

Odabir materijala i pravilno dimenzioniranje dimnjaka izuzetno je bitno za ispravno funkcioniranje instalacije grijanja i stoga ga treba prepustiti stručnim osobama. Dimenzija dimnjaka određuje se prema odabranom sustavu grijanja, vrsti goriva, tipu i broju ložišta te režimu grijanja. Dimnjak treba projektirati tako da ima odgovarajući presjek za količinu dimnih plinova nastalu [...]