Koja je razlika između ambijentalne peći na pelet, kanalne peći i peći za sustav centralnog grijanja?

Peći na pelet dolaze u raznim varijantama i kombinacijama i postoji cijela grana proizvoda. Jako je bitno pravilno o dabrati vrstu peći koja bi zadovoljila potrebe objekta. Ambijentalne peći na pelet ispuhuju topli zrak pomoću ventilatora direktno u prostoriju u kojoj se nalaze dok se pomoću kanalne peći na pelet ravnomjerno zagrijavaju i ostale prostorije zavisne o broju i tipu kanala. Kanalne peći na pelet iz naše ponude dolaze sa zasebnim termostatima za svaki kanal te je svaku prostoriju moguće neovisno temperaturno regulirati. Peći na pelet namijenjene sustavima centralnog grijanja prvenstveno zagrijavaju vodu koja se nalazi u sistemu centralnog grijanja i zavisno o modelu peći mogu zagrijavati i prostor u kojoj je peć na pelet smještena. Peć namijenjena zagrijavanju pomoću sistema centralnog grijanja NE MOŽE raditi bez spajanja na sistem.


Ambijentalne peći na pelet


Kanalne peći na pelet


Peći na pelet za sustave centralnog grijanja